środa, 20 marzec 2024 10:46

Problemy z łańcuchem dostaw opóźniają wprowadzenie wodorowych ciężarówek Nikoli

wprowadzenie wodorowych ciężarówek opóżnione wprowadzenie wodorowych ciężarówek opóżnione pixabay

Nikola Motor Company, inicjator na rynku ciężarówek napędzanych wodorem, boryka się z wyzwaniami w łańcuchu dostaw, które wpływają na tempo wprowadzania ich innowacyjnych pojazdów zeroemisyjnych. Przełomowa technologia firmy, która mogłaby przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, napotyka na przeszkody w postaci braków zbiorników paliwowych pod ciśnieniem i baterii elektrycznych, niezbędnych do produkcji tych ekologicznych ciężarówek.

Trudności w dostawach hamują zieloną rewolucję

Z powodu niedoborów kluczowych komponentów, Nikola musi zwalniać z produkcją swoich ciężarówek, które są szczególnie pożądane na rynku kalifornijskim. Steve Girsky, CEO Nikoli, zauważył, że firma mogłaby znacznie zwiększyć swoje wyniki sprzedaży, gdyby nie napotykała na opóźnienia w dostawach. "Moglibyśmy sprzedać więcej pojazdów, gdyby nie te przeszkody," mówi Girsky, podkreślając zapotrzebowanie na ciężarówki zeroemisyjne, zwłaszcza w obliczu nowych przepisów emisyjnych w Kalifornii.

Inwestycje w infrastrukturę paliwową jako priorytet

Aby wspierać rozwój rynku ciężarówek wodorowych, Nikola inwestuje w rozbudowę sieci stacji tankowania wodoru, koncentrując się na razie na Kalifornii. Firma otworzyła swoją pierwszą stację w Ontario, planując uruchomienie kolejnych ośmiu do końca czerwca. Jednak także te inwestycje napotykają na trudności związane z łańcuchem dostaw, co dodatkowo komplikuje sytuację.

Nikola stoi przed wyzwaniem nie tylko dostosowania produkcji do dynamicznie zmieniającego się popytu, ale również rozwijania niezbędnej infrastruktury wodorowej, aby umożliwić ekspansję ciężarówek wodorowych poza granice Kalifornii. Firma dąży do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia dostępności swoich pojazdów, co w przyszłości może przyczynić się do przyspieszenia przejścia na transport zeroemisyjny na większą skalę.

 

 Źróło: WSJ

Wyświetlony 83 razy

Najpopularniejsze pozycje

  • 1