wtorek, 14 marzec 2023 11:32

Ulga prorodzinna. Kto może z niej skorzystać przy rozliczeniach PIT?

ulga na dziecko ulga na dziecko mat.prasowe

Ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko, jest najpopularniejszą formą pomocy obywatelom, którą zapewnia państwo. Może z niej skorzystać każdy rodzic lub prawny opiekun jednego lub więcej dzieci. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla podatników, niezależnie od tego, czy osiągają dochody z pracy na podstawie umowy, czy z prowadzonej  działalności gospodarczej. Aby sprawdzić wysokość przysługującej ulgi, najlepiej skorzystać z programu e-pity 2023

 

  1. 1. Ulga na dziecko. Jak z niej skorzystać?
  2. 2. Jakich dokumentów potrzebujesz do skorzystania z ulgi na dziecko?
  3. 3. Rozlicz swój PIT online

ulga na dziecko

ulga na dziecko

Ulga na dziecko. Jak z niej skorzystać?

Ulga prorodzinna, jest przeznaczona dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Oznacza to, ze warunkiem jej otrzymania jest sprawowanie władzy rodzicielskiej, lub potwierdzona prawnie opieka nad dzieckiem. Nie jest przy tym istotna liczba dzieci w rodzinie. Ulga na dziecko przysługuje zarówno na pierwsze, drugie, jak i trzecie dziecko. Co więcej, gdy rodzice wychowują więcej niż czwórkę pociech, mogą liczyć na specjalną ulgę dla rodzin wielodzietnych, wprowadzoną przez Nowy Polski Ład. Ważne jest to, że ulgi nie musisz obliczać samodzielnie. Rozliczenie PIT, możesz wysłać online w ramach usługi Twój e-pit. Warto jednak pamiętać, że na pierwsze dziecko, ulga wynosi 92 zł i 67 gr miesięcznie, co daje sumę do 1112 zł rocznie. Ale uwaga. Ulga przysługuje wówczas, gdy roczne dochody rodziców nie przekraczają 112 tys. zł, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne a w niektórych przypadkach także ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku rodzica lub opiekuna, który nie pozostaje w związku małżeńskim, kwota ta wynosi 56 tys. zł. Dochody rodzica, według prawa podatkowego, mogą pochodzić z pracy opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, lub odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Z ulgi skorzystają też osoby pobierające rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. Ta sama kwota odliczenia ulgi, czyli 92 zł i 67 gr miesięcznie obowiązuje na drugie dziecko, tym razem już bez limitów. Natomiast na trzecią pociechę podatnik może odliczyć sobie 166 zł i 67 gr, co daje roczną sumę do 2 tys. zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko możesz odliczyć już 225 zł miesięcznie, czyli 2700 zł w ciągu roku podatkowego. Przepisy te dotyczą także rodziców zastępczych, pozostających w małżeństwie. Z ulgi można skorzystać do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, pod warunkiem, że pełnoletni młody człowiek się uczy i nie uzyskuje dochodu wyższego niż dwunastokrotność renty socjalnej. Dochód dziecka nie powinien więc przekraczać 1338 zł miesięcznie. Jeśli limit zarobków dziecka zostanie przekroczony, ulga nie przysługuje. 

Jakich dokumentów potrzebujesz do skorzystania z ulgi na dziecko?

Odliczenia ulgi prorodzinnej dokonujesz w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 36 lub PIT 37. Podaj liczbę dzieci w rodzinie, oraz ich numery PESEL. Jeśli ich nie pamiętasz, wpisz imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. W pewnych przypadkach, na żądanie organów podatkowych jesteś zobowiązany przedstawić zaświadczenia, potwierdzające, że przysługuje ci ulga na dzieci. Jest to np. odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka i odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej. Te dokumenty dotyczą dzieci małoletnich. W przypadku młodzieży po osiemnastym roku życia, musisz jeszcze przygotować zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Pamiętaj też, że jeśli ze względu na wartość twojego podatku, nie możesz odliczyć ulgi na dzieci, masz prawo ubiegać się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. Natomiast ulga nie przysługuje ci, jeśli na podstawie wyroku sądowego, twoje dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

Rozliczenie PIT online a ulga prorodzinna  

Aby złożyć deklarację o podatku dochodowym, nie musisz znać się na księgowości. Możesz skorzystać z usługi Twój e-pit. Z łatwością wyliczysz tam wysokość ulgi na dzieci, jaka ci przysługuje, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Jest jednak kilka aspektów, na które musisz uważać. W programie e-pity znajdziesz deklarację przygotowaną dla ciebie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Zawiera ona podstawowe informacje o podatniku, które powinieneś uzupełnić o własne dane. Jeśli dziecko pełnoletnie nadal się uczy, musisz samodzielnie wpisać odliczenie ulgi do deklaracji. KAS nie ma bowiem informacji o tym, że mody człowiek kontynuuje naukę. Jeśli dziecko urodziło w roku 2022, ulgę prorodzinną także musisz wpisać sam. Pamiętaj także, że jeśli uczący się młody człowiek osiągnie dochód przekraczający limit rocznej sumy renty socjalnej, tracisz prawo do ulgi i nie możesz wpisać jej do deklaracji PIT. Podobnie jest w przypadku, gdy twój syn lub córka w trakcie nauki zawrze związek małżeński. Ulga na dziecko może nie zostać uwzględniona, gdy małżonkowie zmieniają sposób rozliczania się z fiskusem ze wspólnego na samodzielny i odwrotnie - z oddzielnego na wspólny. 

 

Wyświetlony 1293 razy

Najpopularniejsze pozycje

  • 1