niedziela, 11 sierpień 2019 10:35

Szkolenie na uprawnienia elektryczne – czy warto odbyć taki kurs?

Kursy SEP Kursy SEP

Istnieją różne sposoby na to, by stać się elektrykiem.

Niektórzy wybierają odpowiednie technikum lub szkołę zawodową. Można też pójść na studia zakończone obroną pracy inżynierskiej albo magisterskiej. Jednak nawet osoba w dojrzałym wieku ma szansę zdobyć uprawnienia sepowskie, dzięki którym będzie mogła zostać zatrudniona przy urządzeniach elektrycznych.

W sytuacji, gdy ktoś chce się przekwalifikować i uważa, że eksploatacja instalacji elektroenergetycznych to coś dla niego, powinien odbyć szkolenie umożliwiający zmianę zawodu. Uczestnictwo w kursie jest również dobrym sposobem na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności. Natomiast każdego elektryka lub przyszłego elektryka, który ma mieć do czynienia z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem, dotyczy obowiązek udania się na szkolenie SEP i zdania kończącego je egzaminu. Czy warto zdecydować się na nie? Właściwie odpowiedź na to pytanie zależy tylko i wyłącznie od planów zawodowych danej osoby. Jeżeli chce się zajmować eksploatacją urządzeń energetycznych, taki kurs jest po prostu koniecznością. Ważne, aby wybrany ośrodek kształcenia cieszył się dobrą opinią, zatrudniał pracowników mających doświadczenie w prowadzeniu zajęć, w tym szkoleń sepowskich oraz miał stosowne uprawnienia do egzaminowania kursantów. W przypadku, gdy ktoś mieszka na terenie miasta Warszawa, z pewnością znajdzie miejsce, gdzie można liczyć na pełen profesjonalizm.

Żeby zajmować się urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi, należy zdobyć uprawnienia G1 do 1 kV. Jednak kursy SEP mogą dotyczyć także zagadnień związanych z pracą przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych (G2) albo gazowych (G3). Ponadto każda z wymienionych kategorii uwzględnia możliwość zdobycia zarówno uprawnień eksploatacyjnych „E”, jak i dozorowych „D”. Warto dodać, że egzamin ma rangę państwowego, a zaświadczenie o jego zdaniu jest ważne przez 5 lat. Po tym czasie ponownie trzeba stanąć przed komisją SEP.

Wyświetlony 4413 razy

Najpopularniejsze pozycje

  • 1